NOHLab ve Buşra Tunç tarafından
tasarlanan Mimarlık ve Medya Sanatları
Etkileşimli Mekansal bir Deneyim Sergisi
Danışman: Pelin Derviş

2-13 Kasım 2016, 10.00-19.00
MSGSÜ Tophane-i Amire KSM
Tek Kubbe Salonu

SERGİ VİDEO ve GÖRSELLERİ

ZİYARETÇİ İZLENİMLERİ

MİMARLIĞIN SES VE IŞIK HALİ
HAS Mimarlık

Mimarlık ve Medya Sanatları Etkileşimli Mekânsal bir Deneyim

HAS Mimarlık'ın yapıtları arasından sanatçıların yaptığı seçki ve yorumla tasarlanan görsel-işitsel bir performans

3 Istanbul Tasarım Bienali “yaratıcı mahalleler” programı kapsamında

HAS Mimarlık projelerinden yapılan seçki, mekâna özgü tasarım ve dijital teknolojilerin bütünleştiği sergilemeyle, Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nun büyülü atmosferinde bir geçmiş-gelecek sentezi oluşturmayı amaçlıyor.

Tek Kubbe Salonunu odak noktası olarak ele alan kurgu, çağdaş yorumlarla, eskiden-yeniye, bütünden-parçaya, gerçekten-sanala, dengeden-dengesizlik haline dönüşümler yaratıyor. Ziyaretçiyi de içine çekerek zaman ve mekân kavramlarının bulanıklaştığı alışılmadık bir mekânsal deneyim yaşatıyor.

Tarihi Kubbeyi Yeniden Yorumlamak

Tek Kubbe Salonunun kuvvetli bir mimari öğesi olan kubbe, ana fikrin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Kurgu, bu noktadan yola çıkan ve kubbeye karşılık gelen ters “ışık kubbe” ile geliştirilmiştir. Kubbe geometrisinin kusursuzluğuna karşılık, ışık kubbe; bugünün yorumuyla tarihi kubbeyle diyalog kuran bir yapı olarak kurgulanmıştır. Yeni üretim kubbeyi kendine yüzey edinen görsel-işitsel sunum, kubbe çağrışımları üzerinden, hem HAS Mimarlık yapıtlarını, hem de mekânın atmosferini bütünleştirerek yeniden kurgular. Ziyaretçi, kendini saran deneyim sırasında, ışık ve sesin hareketiyle gerçek ile sanal uzamlar arasında gidip gelir.

Bütün, Parça, Sonsuz

Kubbenin tepe noktasında odaklanan ışık huzmesinin harekete geçmesiyle renklere ayrılıp dağılan ışık, somut görsellerde vücut bulur. Bir ve bütünün, çoğalması, parçalanması ve sonrasında vücut bulması, mekânın mistik atmosferinde, üçüncü kuşağa el veren HAS Mimarlık’ın kendini yeniden yaratmasını, sürekliliği ve sonsuzluğu simgeler.

Gerçek ve Sanal, Geçmiş ve Gelecek

Mimarlık projelerinin kalıcı karakterinden yola çıkarak firmanın geleceğe yönelik ilerici görüşlerini vurgulayan devinim, yer yer izleyicinin an ve mekânla ilişkisini koparmayı hedefler. Kubbenin mimari ve akustik özellikleri ses ve ışıkla vurgulanırken, geçirgen ışık kubbe üzerine düşen hareketlilik içinde, geçmiş ve gelecek karışır; bütünleşir, zaman ve mekân kavramları iç içe geçişir.

Serginin Öyküsü:

2014 yılında, Buşra Tunç’un HAS Mimarlık’ta çalıştığı dönemde, mimarlık ve dijital teknolojilerin kesişim noktalarını araştırması ve NOHlab kurucuları, Candaş Şişman ve Deniz Kader’le işbirliği yapmasıyla başlayan süreç, HAS Mimarlık projelerini içeren bir performans tasarlanmasını gündeme getirdi. HAS Mimarlık kurucu ortakları Ayşe Hasol Erktin, Hayzuran Hasol ve Doğan Hasol’un da heyecanla destek verdikleri ilk düşünce, mekâna özgü tasarım ile medya sanatının iç içe geçtiği öncü bir örneğin yolunu açtı.

Tarihi mekânı odak noktasına alarak, dijital teknolojinin sunduğu olanaklarla yeni bir mekânsal algı yaratma düşüncesi, mimari ile dijital sanatın birlikte ele alınmasını gerektiriyordu. Bu nedenle, mimarlar ve sanatçılar tasarım sürecinin her anında etkileşim içinde çalıştılar. Ekibe -yine eski bir HAS Mimarlık çalışanı olan- Pelin Derviş’in danışman olarak katılması, serginin yöntem ve süreçler düzeyinde gerçekleşmesini sağladı.

KÜNYE

Mekân ve İçerik Tasarımı: Buşra Tunç, NOHlab
Danışman: Pelin Derviş
Sayısal Tasarım: Veysel Açıkel
Grafik Tasarım: Ali Emre Doğramacı
Animasyon Tasarımı: Necmi Deniz Akıncı
Ses Tasarımı: Giray Gürkal
Mekân Kurulumu: Sergen Tertemiz
Teknik Prodüksiyon: Visio-vox
Asistanlar: Taylan Karabaş, Furkan Ruşen

Teşekkürler: DECOL, Yüksek İşler, Asvill Yapı, Bülent Tuncay

Tasarım Ekibi hakkında:

BUŞRA TUNÇ

Buşra Tunç; mimarlık, sanat, tasarım alanlarında algı ve deneyim odaklı  işler üreten bir mimar ve sanatçıdır. Üniversitede mimarlık, sinema ve ses eğitimi aldı. Çalışmalarında temel motivasyonunu mekânın kendisinden alır. İşlerinde mekânsal müdahaleler, ışık, ses ve malzeme kullanarak hafıza, zaman ve mekân kavramları üzerine izleyiciyi içine alan atmosferler kurar.

http://busratunc.com

NOHLAB

NOHlab, İstanbul merkezli çok yönlü bir sanat stüdyosudur. 2011 yılında Candaş Şişman ve Deniz Kader tarafından kurulan NOHab, ticari ve sanatsal projeler için sanat yönetimi, hareketli grafik tasarımı, görsel işitsel performans ve deneyim tasarımı yapmaktadır.Ayrıca NOHlab; Chanel, Pink Floyd, Target, Land Rover gibi çeşitli uluslararası marka ve oluşumlar için sanatsal projeler geliştirmiştir.

http://www.nohlab.com/

PELİN DERVİŞ

Mimar; bağımsız editör ve küratör. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu; yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Son 12 yılda mesleğinin kültürel üretim boyutuna odaklandı. Türkiye’deki modern mimarlık üretiminin belgelenmesi ve İstanbul odaklı güncel kentsel konular özel ilgi alanlarıdır.

HAS Mimarlık hakkında:

HAS Mimarlık Ltd., çeşitli büyük binaların mimari proje çalışmasının yanısıra, özellikle büro ve banka binaları için sayısız içmimarlık proje ve uygulamaları gerçekleştirmiştir.

HAS Mimarlık’ın Kristal Kule projesi, yüksek binalar için her yıl küresel bazda düzenlenen tek ödül olan Emporis Gökdelen 2014 Ödülleri’nde ‘’ilk on’’a girerek ödüllendirilmiştir. Kristal Kule projesi ayrıca, 2016 the Chicago Athenaeum International Architecture ödülünü de almıştır. Firma, 1990 yılında, Yapı dalında, Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. Gebze’de gerçekleştirdiği Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Urban Land Institute (ULI) tarafından açılan "2006 ULI Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında finalist olmuştur. Aegean Hills projesi, 2007 CNBC Uluslararası Gayrimenkul Ödülü ile Homes Overseas Ödülü altın madalyasına layık bulunmuştur. Ekoyapı projesi ile, World Architecture Community 2008 Ödülü’nü kazanarak, Türkiye’de bu ödülü alan ilk mimarlık firması olmuştur.

HAS Mimarlık Ltd., dünyaca ünlü uluslararası mimarlık firmaları olan Skidmore, Owings and Merrill (SOM) ile 1993 yılında, Rees Associates, Inc. ile 1999 yılında, NBBJ ile 2003 yılında, Pei Cobb Freed & Partners ile 2006 yılında, Llewelyn Davies Yeang ile 2007 yılında, RMJM ile 2009 yılında başarılı iş ortaklıkları kurmuştur.

HAS Mimarlık Ltd., gerek yatırım, gerekse işlevler açısından üst düzeyde deneyim gerektiren İzmir Büyük Efes Oteli, Hyatt Regency Dushanbe, Cezayir El Aurassi Oteli projeleri ile Anadolu Sağlık Merkezi gibi çeşitli büyük hastane, otel ve ofis binalarının da mimari proje çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Son dönemde, İstanbul Levent’te 168 m. yüksekliğinde Soyak Kristal Kule binası, Pei, Cobb, Freed&Partners ile birlikte tamamlanmış; ayrıca, Basra’da 120 yataklı bir hastanenin ve Gebze’de Anadolu Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim ve Teknoloji Kompleksi, ING Bank Kahramanmaraş IT&Operasyon Binası, Cezayir’de iki ayrı onkoloji hastanesi ile Şişli’de Kentsel Dönüşüm projeleri hazırlanmıştır.  Istanbul Göztepe, Sütlüce ve Kuştepe’de kapsamlı konut projeleri çalışmaları sürmektedir. HASMimarlık Ltd. Türkiye’nin BREEAM yeşil bina değerlendiricisi ilk mimarlık firması ve Kanıta Dayalı Tasarım Akreditasyon ve Sertifikası (EDAC) olan ilk ve tek firmasıdır.

http://www.hasmimarlik.com.tr